Download Application

แหล่งรวมแอปพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณใกล้ชิดกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

            

      TUH For All (สำหรับ IOS)

**โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น**

แอปพลิเคชั่น TUH FOR ALL เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการของทาง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีฟังก์ชั่นการให้บริการประกอบด้วย

- รับคิวตรวจรักษาผ่าน App
- ปรึกษาแพทย์ Online
- เลื่อนนัด / ทำนัด
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา- รับยาเดิม
- เตือนสถานการณ์รับยา

Coming soon : ชำระค่ารักษพยาบาล / ข้อมูลสุขภาพ / จองคิว : รับยา / เจาะเลือด / ฉีดยา


ทั้งนี้ โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น TUH FOR ALL ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา เวลา 10.00-15.00 น. (เฉพาะวันราชการ)

*********************************************

        

    TUH For All (สำหรับ Android)

**โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น**

แอปพลิเคชั่น TUH FOR ALL เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการของทาง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีฟังก์ชั่นการให้บริการประกอบด้วย

- รับคิวตรวจรักษาผ่าน App
- ปรึกษาแพทย์ Online
- เลื่อนนัด / ทำนัด
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา- รับยาเดิม
- เตือนสถานการณ์รับยา

Coming soon : ชำระค่ารักษพยาบาล / ข้อมูลสุขภาพ / จองคิว : รับยา / เจาะเลือด / ฉีดยา


ทั้งนี้ โปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น TUH FOR ALL ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา เวลา 10.00-15.00 น. (เฉพาะวันราชการ)

*********************************************

            

       TUH Care (สำหรับ IOS)

แอปพลิเคชั่TUH Care เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) ของทาง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีฟังก์ชั่นการให้บริการประกอบด้วย


- ค้นหาตารางแพทย์ลงตรวจ
- รายการนัดหมายแพทย์คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) 
- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาล
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร

*********************************************

            

    TUH Care (สำหรับ Android)

แอปพลิเคชั่น TUH Care เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) ของทาง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีฟังก์ชั่นการให้บริการประกอบด้วย

- ค้นหาตารางแพทย์ลงตรวจ
- รายการนัดหมายแพทย์คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) 
- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาล
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร*********************************************

                

      LAB TUH (สำหรับ Android)

ระบบบริการจองคิวห้องเจาะเลือด LAB TUH
เป็นแอปพลิเคชั่นให้บริการจองคิวห้องเจาะเลือด
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และข่าวประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
   1. ผู้รับบริการสามารถจองคิวเจาะเลือด และ
   ตรวจสอบสถานะของคิวเจาะเลือดได้
   2. ข้อมูลการเปิดให้บริการเจาะเลือด
   3. วิธีการรับคิวเจาะเลือดผ่านเครื่อง KIOS
   4. ขั้นตอนการให้บริการของห้องเจาะเลือด
   5. การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด

*********************************************

 

        

 

Powered by MakeWebEasy.com